EFEKTIVNÍ VEDENÍ PRACOVNÍCH PORAD A SCHŮZEK

EFEKTIVNÍ VEDENÍ PRACOVNÍCH PORAD A SCHŮZEK

 • 2.12.2020 - 3.12.2020
 • 9:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
 • +420 725 012 799
Délka kurzu2 dny
Cena kurzu6600 Kč (bez DPH)
Termín:02.12.2020 Středa
03.12.2020 Čtvrtek
Cíl a obsah kurzu

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Kurz je zaměřen na přípravu porady a schůzek jak člověka vedoucího poradu, tak i ostatních účastníků porady nebo schůzky s cílem maximálně efektivního průběhu a jednoznačného výstupu z porady (schůzky).

Program bude obsahovat:

 • Typy porad a schůzek, jejich specifika a cíle,
 • Obecné zásady řízení porad, schůzek,
 • Nejčastější chyby a problémy při vedení porad a návrhy jejich praktického řešení,
 • Efektivním řízením porad k úspoře času,
 • Řízení a organizace porad managementu, spolupracovníků v oddělení, týmů, schůzky se zákazníkem,
 • Příprava porady a schůzek – na co se zaměřit, struktura, časový plán porad, schůzek,
 • Struktura porady, schůzky – diskuse a srovnání stavu ve firmě x teorie x praxe manažerů v různých firemních kulturách,
 • Připravenost a kompetentnost účastníků porady jako předpoklad efektivní porady (triky a tipy),
 • Brainstorming – triky a tipy,
 • Vedení porady za účasti nadřízeného,
 • Vedení porady v multikulturním prostředí (triky a tipy),
 • Administrativa a zápis z porady, schůzky,
 • Zadávání úkolů, pochopení zadání, kontrola,
 • Praktický nácvik s ohledem na typ osobnosti manažera,
 • Zpětná vazba, hodnocení.
Pro koho je kurz určen?

Vedoucí pracovníky firem

Majitele firem, podnikatele

Mistry, týmové vedoucí, zaměstnance, kteří se chtějí předejít neefektivitě plynoucí ze špatně naplánované porady nebo rozdílnému chápání výstupů z porady ze strany zaměstnanců.

Mám o tent kurz zájem