Tvorba moderního systému odměňování a benefitů zaměstnanců

 • 14.12.2017 - 15.12.2017
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
Obsah kurzu
Cena kurzu6 200 Kč (bez DPH)
 • Odměňování a motivace v kontextu podnikové strategie a trhu práce
 • Systémy odměňování (praxe českých a zahraničních společností)
 • Výhody a nevýhody jednotlivých systémů a přístupů k odměňování
 • Interní a externí pohled na systém
 • Tarifní stupně nebo smluvní mzda (výhody a nevýhody systémů)
 • Důležitost pracovního popisu pro hodnocení (grading) pracovních pozic
 • Praktický nácvik (gradingu) hodnocení pracovních pozic
 • Pevný tarif nebo mzdová pásma (bendy)
 • Jak pracovat se mzdovými průzkumy
 • Variabilní složky mzdy – tvorba, význam, dopady na motivaci
 • Jak motivovat na trhu s vysokou poptávkou po pracovních místech
 • Firemní praxe a její výsledky (zahraniční společnosti, české podniky, státní instituce)
 • Praktická modelace systému odměňování a motivace ve zvolených podmínkách