ŘÍZENÍ VÝKONU VE FIRMÁCH

ŘÍZENÍ VÝKONU VE FIRMÁCH

 • 20.1.2021 - 21.1.2021
 • 9:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
 • +420 725 012 799
Délka kurzu2 dny
Cena kurzu6600 Kč (bez DPH)
Termín:20.01.2021 Středa
21.01.2021 Čtvrtek
Cíl a obsah kurzu

Kurz je zaměřen na funkci firmy v tržním prostředí.

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Program bude obsahovat:

 • Fungování firmy v tržním prostředí – vize, strategie, organizační struktura, kultura,
 • Rozpad strategického záměru do cílů jako základ jednotného směřování firmy,
 • Zdroje a bariéry růstu produktivity,
 • Řízení výkonu a rozvoje firmy,
 • Aktivní týmy,
 • Hodnocení výkonu firmy,
 • Hodnocení výkonu zaměstnanců – Balanced score card, Annual target apprisal,
 • Týmová spolupráce a osobní zodpovědnost,
 • Praktické cvičení: stanovení strategického záměru a rozpadu cílů fiktivní firmy,

praktická modelace řízení výkonu a rozvoje fiktivní firmy.

Pro koho je kurz určen?
 • Vedoucí pracovníky firem
 • Majitele firem, podnikatele
 • Zaměstnance, kteří se chtějí naučit pro-růstově řídit firmu a její rozvoj do budoucna.

Mám o tent kurz zájem