TIME MANAGEMENT – GETTING THINGS DONE

 • 4.12.2019 - 5.12.2019
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
Délka kurzu2 dny
Cena kurzu6400 Kč (bez DPH)
Termín:04. 12. 2019 středa
05. 12. 2019 čtvrtek
Cíl a obsah kurzu
 • Získat nové informace a dotvořit si model efektivního sebeřízení a řízení času druhých.
 • Zvýšit osobní flexibilitu a produktivitu práce.
 • Naučit se rozpoznávat a omezovat časové ztráty, budovat nové návyky a zlepšovat svoji schopnost řešit problémy s časovou kapacitou.
 • Vést k používání nových technik řešení úkolů.
 • Uvědomit si a ujasnit svoje role, jasně definovat pracovní a osobní cíle podle principů Time managementu.
 • Naučit se správně rozdělovat úkoly a určovat priority, pracovat se zdroji a zpětnou vazbou od spolupracovníků.
 • Zbavit se nebo velmi omezit odkládání úkolů.
 • Priority společnosti, manažera, spolupracovníka a jejich sladění
 • Stanovení cílů a jak jich dosáhnout
 • Proč každý z nás využívá čas s jinou mírou efektivity?
 • Čas – plánování, hospodaření s časem, využití prostoru
 • Co nám bere čas?
 • Efektivní využití času – způsoby jak využít čas, Paretova analýza, ABC analýza
 • Delegování, zastupitelnost
 • Diskuse, trénink  – koš úkolů aneb od priorit zpět k plánování času
 • Praktická modelace systému odměňování a motivace ve zvolených podmínkách
Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit svou osobní produktivitu.

Mám o tento kurz zájem