TVORBA EFEKTIVNÍCH TÝMŮ VE FIREMNÍ PRAXI

TVORBA EFEKTIVNÍCH TÝMŮ VE FIREMNÍ PRAXI

 • 25.11.2020 - 26.11.2020
 • 9:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, Ostrava
 • +420 725 012 799
Délka kurzu2 dny
Cena kurzu6600 Kč (bez DPH)
Termín:25.11.2020 Středa
26.11.2020 Čtvrtek
Cíl a obsah kurzu

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Kurz je zaměřen na posílení schopnosti formulovat závěr s jakým tým budujeme a schopnost vybudovat ho v praxi.

Program je vhodný pro vedoucí pracovníky firem, majitele firem, podnikatele, mistry, týmové vedoucí a všechny zaměstnance, kteří se chtějí naučit jak budovat efektivní, výkonově orientované týmy.

Program bude obsahovat:

 • Co je to tým a s jakým záměrem ho budujeme,
 • Funkce týmu, vnitřní klima týmu,
 • Znamená tým i týmové rozhodování,
 • Osobnost manažera a výběr týmových spolupracovníků,
 • Týmová mozaika a její výhody,
 • Vedení nebo koučování týmu – odpověď hledejme již při výběru spolupracovníků,
 • Týmové role a jejich charakteristika,
 • Situační vedení,
 • Analýza rezerv týmů, jednotlivců.
Pro koho je kurz určen?
 • Vedoucí pracovníky firem,
 • Majitele firem
 • Podnikatele
 • Mistry, týmové vedoucí a všechny zaměstnance, kteří se chtějí naučit jak budovat efektivní, výkonově orientované týmy.

Mám o tent kurz zájem