TVORBA KOMPETENČNÍCH MODELŮ

 • 20.11.2019 - 21.11.2019
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
Délka kurzu2 dny
Cena kurzu6400 Kč (bez DPH)
Termín:20. 11. 2019 středa
21. 11. 2019 čtvrtek
Cíl a obsah kurzu

Naučíte se tvořit kompetenční model jako základu pro výběr, vzdělávání, hodnocení zaměstnanců a odměňování zaměstnanců.

Účastníci se naučí zvolit kompetenční model vhodný pro určitý typ společnosti a pracovat s nímv rámci organizační struktury. Na praktických příkladech a modelových situací se naučí definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení. Kurz je z 50 % praktickým nácvikem.

 • Kompetence a jejich důležitost – co je to kompetence,
 • kompetence jako nutnost pro výkon zaměstnání,
 • kompetenční modely a jejich výhody a nevýhody při implementaci do praxe,
 • výběr kompetenčního modelu na základě typu organizace,
 • přiřazování kompetencí a jejich úrovně k pracovním místům v rámci organizační struktury a strategie firmy,
 • hodnocení úrovně kompetencí zaměstnanců,
 • praktický nácvik volby a přizpůsobení kompetenčního modelu podnikové praxi.
Pro koho je kurz určen?
 • Pracovníky personálních útvarů,
 • majitele firem,
 • specialisty personálních útvarů.
Mám o tento kurz zájem