TYPOLOGIE OSOBNOSTI A JAK ŘÍDIT A MOTIVOVAT RŮZNÉ TYPY LIDÍ

 • Květen 21 – 22, 2019
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
Délka kurzu2 dny
Cena kurzu6400 Kč (bez DPH)
Termín:21. 05. 2019 úterý
22. 05. 2019 středa
Cíl a obsah kurzu

Dle typologie osobnosti poznat sebe a své vzorce chování a zároveň poznat lidi kolem sebe a pomocí znalosti jejich osobnosti umět motivovat lidi ve svém okolí a tím dosáhnout nadefinovaných cílů, zvýšit výkonnost firmy a mít spokojené pracovníky.

 • Typologie osobnosti,
 • kdo jsem já, kdo jsi ty,
 • preferenční chování jednotlivce a jeho vliv na skupinu,
 • typy osobností a jejich motivace, preference, obavy,
 • komunikační strategie jako základ dorozumění se,
 • jak a kdy modifikujeme chování,
 • prevence předcházení konfliktům,
 • jak motivovat spolupracovníky v útvaru,
 • jak rozvíjet různé typy spolupracovníků v útvaru,
 • rozdíl mezi vedením a řízením výkonu,
 • praxe zahraničních firem a manažerů,
 • je motivovatelnýkaždý zaměstnanec,
 • motivace vlastním chováním manažera – stylem řízení, přístupem,
 • typy osobností a způsob motivace,
 • praktický nácvik.
Pro koho je kurz určen?
 • Management.
 • Majitele firem, podnikatele.
 • Týmové vedoucí, mistry.
 • Pro všechny, kdo se chtějí dále rozvíjet v poznání sebe i druhých.
Mám o tento kurz zájem

Projektové řízení pro pokročilé
 • 8 září, 2020
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, Ostrava
MANAGEMENT ZMĚNY
 • 23 září, 2020
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava
Projektové řízení pro pokročilé II
 • 6 října, 2020
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, Ostrava
ŘÍZENÍ PODLE CÍLŮ, STANOVENÍ CÍLŮ, HODNOCENÍ CÍLŮ, BALANCE SCORE CARD (BSC)
 • 21 října, 2020
 • 8:00 to 16:00
 • Kratochvílova 562/1, 702 00 Ostrava