Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení je u mnoha manažerů i zaměstnanců bráno jako ztráta času, která nezvyšuje výkonnost ani motivaci hodnocených. Ale opak je pravdou.

K čemu nám vůbec hodnocení slouží? Jak jej dostatečně využívat?

Hodnocení je kontrolní prvek výkonnosti a vede ke vzájemnému sladění představ o plnění pracovních úkolů a cílů. Dále slouží k odměňování podle kvality a přínosu práce a k identifikaci vzdělávacích a tréninkových potřeb.

Vyhráno mají v těch společnostech, kde již dlouhodobě ví, kam směřují. Vedou je dlouhodobé cíle, které jsou dobře nastaveny a postupně se člení na roční cíle pro manažery, dále na jednotlivá oddělení a z nich až na úroveň samotných zaměstnanců.

Jedním z několika možných způsobů, jak hodnotit končící rok je stanovení KPI firmy, oddělení, zaměstnance v systému Balanced score card a jejich vyhodnocování na podnikové úrovni, úrovni útvarů a jednotlivých zaměstnanců.


Pomáháme firmám, majitelům, manažerům stanovit KPI firmy a tyto rozčlenit na nižší úrovně. Nabízíme poradenství a konzultace ohledně hodnocení.

A nás zajímá: Máte stanoveny své cíle? Jste pro jejich splnění hodnoceni? Těšíte se na své roční hodnocení?

Nakonec máme dotaz konkrétně pro HR manažery: Pracujete s hodnocením zaměstnanců nebo u Vás probíhá pouze formálně?