Motivační hodnotící pohovory

Ať už máte cíle stanoveny jakkoliv, hodnocení splněných či nesplněných cílů 2018 a nastavení cílů na rok 2019 by mělo probíhat vždy v přátelské atmosféře a mělo by být motivační. Vyhodnocení cílů stávajících i stanovení cílů nových by tedy mělo být vzájemnou dohodou obou stran. Vedoucího i zaměstnance, kterého řídí.

Proto je dobré, pokud vedoucí rozumí typologii svých zaměstnanců a ví, jaký způsob jednání a motivace pro něj platí. To, že jsme každý „z jiného těsta“, asi víme. Každého z nás motivuje jiný způsob jednání, jiné cíle.

S typologií zaměstnanců pracujeme jak při trénincích, kdy naši trenéři pracují s trénovanými právě podle typů osobností, tak ji učíme využívat vedoucí zaměstnance na všech úrovních u našich zákazníků. Znalost typologie má podstatný vliv na dosahování výsledků / cílů a motivaci zaměstnanců.

Využíváte typologii zaměstnanců ve své praxi? Použijte své znalosti při hodnocení a v květnu si přijďte znalosti rozšířit a podělit se o své zkušenosti s využíváním znalostí o typologii osobnosti.