Personalistika, vzdělávání, koučink a rozvoj zaměstnanců

Nabízíme zpracování koncepcí v oblasti rozvoje Vaší firmy a skupin zaměstnanců, zpracování vzdělávacích a rozvojových plánů Vašich zaměstnanců.

 • Namodelujeme profesionální vzdělávací program přímo zpracovaný na míru Vašich potřeb, se znalostí Vašeho oboru
 • Vzdělávací a rozvojové aktivity, jsou podávány interaktivní formou s praktickými příklady a modelovými situacemi
 • Programy otevřených kurzů pro menší počet zaměstnanců, jsou složeny na základě požadavků Vás, našich zákazníků
 • Jsme schopni profesionálně zorganizovat Vaše zaměstnanecké workshopy nebo strategická setkání vedení
 • Zajistíme profesionální úroveň individuálního nebo týmového koučinku
 • Naši trenéři a lektoři mají dlouholetou praxi v mezinárodním prostředí na různých úrovních řízení nebo specialisty s prokazatelnými výsledky své práce. Při své práci využívají nejmodernější vzdělávací metody
 • Zajišťujeme veškerou organizaci a administraci školení, školící prostory, ubytování, dle potřeb a dohody se zákazníky
 • Zákazník obdrží z každé vzdělávací nebo rozvojové aktivity zprávu, která zahrnuje trénovanou oblast, úroveň získaných znalostí a dovedností vzdělávaných zaměstnanců a návrh jejich dalšího rozvoje
 • Nastavením vzdělávacího programu na míru snížíte náklady v důsledku efektivity nastaveného programu. Efektivitu nastavených programů, modulů vyhodnocujeme
 • Rozvoj osobnosti
 • Koučink – osobní, týmový, interních koučů
 • Rozvojové programy pro TOP manažery, vedoucí, specialisty
 • Rozvoj manažerských dovedností
 • Rozvoj měkkých dovedností
 • Vzdělávání a trénink zaměstnanců výroby, ŘLZ, obchodních oddělení, nákupu, logistiky, jakosti, atd.
 • Rozvoj v oblasti Štíhlé výroby
 • Trénink zaměstnanců na pracovišti metodikou TWI – Jupiter program
 • Vzdělávání v oblasti projektového řízení
 • Řízení změn
 • Rekvalifikace, ESF
 • Typologie zaměstnanců
 • Developement centra
 • Assesment centra
 • Audity
 • Pracovní právo
 • Systémy odměňování, motivace, benefity
 • Outsorcing personálních činností
 • Výběry zaměstnanců – nástroje výběru, recruitment, executive search
 • Akademie pro manažery Řízení lidských zdrojů
 • Akademie pro Personalisty/personalistky
 • Akademie pro projektové manažery
 • Akademie pro vedoucí provozu a mistry
 • Manažerská akademie pro vrcholové vedení
 • Manažerská akademie pro střední management
 • MBA v kostce
 • Akademie pro obchodníky a obchodní zástupce
 • Manažer se zaměřením na jakost
 • Základy podnikání
 • Obchodní zástupce
 • Operátor, operátorka Call centra
 • Moderní asistentka
 • Štíhlá výroba pro vedení firem
 • Štíhlá výroba pro zaměstnance
 • Marketing v kostce

Na základě auditu Vašich potřeb, zpracujeme vzdělávací a rozvojový plán pro následující skupiny zaměstnanců:

 • Firma jako celek
 • TOP management
 • Vedoucí zaměstnanci
 • Zaměstnanci na klíčových pozicích
 • Vytipovaní zaměstnanci s vysokým potenciálem k dalšímu rozvoji
 • Obchodníci
 • Nákupčí
 • Mistři
 • HR management
 • Personalisté
 • Asistentky
 • Vedení výroby
 • Zaměstnanci výroby
 • Vedení jakosti
 • Zaměstnanci útvarů jakosti
 • Logistika
 • Plánování
 • Projektové řízení
 • Firemní kultura
 • Koučové
Pro více informací vzdělávání nás kontaktujte