Vybalancování dvou vybraných linek ve společnosti CTS Czech Republic s.r.o.Trénink na pracovišti

Oblast řešení

Štíhlá výroba pro mistry a klíčové operátory

Náš úkol

Vybalancovat dvě vybrané linky

Průběh

Tréninky v oblasti štíhlé výroby jsme prováděli s důrazem na vybalancování linek Heijunka, plýtvání na pracovišti a řešení úzkých míst. Pro měření času jsme využili metodiku MTM.

Výsledek

V důsledku vybalancování linek, minimalizaci plýtvání a nastavení nového systému práce došlo k zvýšení produktivity na jednotlivce o 32% u jedné linky a o 25 % u druhé linky.

Úspora na jednotlivce na lince číslo 1 32%
Úspora na jednotlivce na lince číslo 2 25%

Máte zájem o spolupráci?