Nastavení systému 5S, vizualizace pracovišť, předávání směn, reporting mistrů.Trénink

Oblast řešení

Trénink mistrů a vybraných klíčových zaměstnanců výroby

Náš úkol

Nastavit předávání směn na pracovišti, vizualizovat výrobu, vysvětlit základy štíhlé výroby s nastavením 5S na vybraném pracovišti, vytvořit VSM, prezentovat výstupy vedení společnosti účastníky tréninku.

Průběh

Trénink zaměstnanců v rámci „Akademie odborného rozvoje výrobního managementu a Akademie štíhlé výroby“ probíhal kombinovaně s tréninkem na pracovišti. Celý průběh byl směřován na splnění předem definovaného cíle. Prvním krokem bylo nastavení hlav a pochopení principů štíhlé výroby, jejich výhod a přínosů pro MSV. Účastníci tréninku byli nejprve teoreticky seznámeni s jednotlivými metodami štíhlé výroby. V následujícím kroku implementovali 5S na jimi vybrané pracoviště.

Trénink předávání směn a vizualizace vypadal obdobně. Nejprve si trenér s účastníky řekli, proč je předání směn důležité, proč je důležitá vizualizace a k čemu slouží. Následně si předávání směn trénovali na pracovišti pod dohledem trenéra. U trénovaných docházelo k okamžitému propojení teorie a praxe.

Výsledek

Tým je celkově připraven na změny, zaměstnanci získali tréninkem širší přehled o firmě, větší pochopení pro vedení společnosti, čímž se stali aktivnější při změnách. Zároveň došlo ke zlepšení firemního klima, protože se klíčoví zaměstnanci stali sami aktivními nositeli změny. Změna myšlení a pochopení principů štíhlé výroby byla úspěšná.

Předpokládané úspory v rámci implementovaných změn jsou odhadnuty až na 25M Kč/rok.

Úspora

25000000

Máte zájem o spolupráci?