Interim Management

VY

 • Dlouhodobě neúspěšně hledáte zaměstnance na pozice v TOP managementu?
 • Dlouhodobě hledáte zaměstnance na pozice ve středním managementu Vaší společnosti?
 • Hledáte specialisty, kteří nejsou běžně na trhu?
 • Nebo snad obsazujete pozici jen na přechodnou dobu?

MY

Nabízíme naše manažery a odborníky do Vašich řad

Výhoda spolupráce s námi?

 • Zkušenosti našich lidí v oblasti, kterou bude vykonávat
 • Velmi rychle se učící osobnost v případě potřeby
 • Schopnost nést plnou zodpovědnost
 • Schopnost dodat výsledek
 • Schopnost zaškolit jednotlivce a tým
 • Z dlouhodobého hlediska úspora nákladů – na našeho zaměstnance se nevztahují firemní benefity
 • Trvání spolupráce je bez dalších nároků jednoznačně definována smlouvou

Jedná se o zajištění profesionála do společnosti klienta na dobu určitou, přičemž Interim manažer řídí veškeré procesy v rámci firmy nebo svěřeného útvaru. Případně se dle dohody se zákazníkem soustředí na blíže specifikovaný cíl – maloobchod, výběry zaměstnanců, vedení výroby, nákup.

 • Pokud potřebujete připravit firmu na zásadní změny a efektivně je implementovat
 • V případě fúze či restrukturalizace společností s externím dohledem
 • Pro rychlé a efektivní uskutečnění změn
 • Při odchodu klíčového manažera, kterého potřebujete rychle nahradit
 • V případě potřeby řízení projektů, nastartování projektů
 • Jste vznikající společnost a nemáte zkušenosti se zaváděním  procesů
 • Jste společnost, která se dynamicky rozvíjí a chybí ji kapacity na tvorbu procesů
 • Jste společnost, která nenaplňuje představy plánovaného růstu
 • Jste společnost, která je ve ztrátě a neví si rady jak dál
 • Potřebujete zastoupit funkci HR manažera, ředitele, obchodního ředitele, výrobního ředitele či specialisty z důvodu odchodu na MD, do zahraničí atd.
 • V případě, že Vám chybí vlastní kapacity, získali jste nové projekty nebo Vás čeká přechodný nárůst činností
 • Postrádáte určitý typ osobnosti ve stávajícím týmu a nedaří se Vám najít vhodného manažera nebo specialistu do zaměstnaneckého poměru
 • Manažeři s dlouhodobou zkušeností v TOP managementu s prokazatelnými výsledky
 • Manažeři s dlouhodobou zkušeností na různých úrovních řízení s prokazatelnými výsledky (střední management, metodici, mistři, týmoví vedoucí, týmoví koučové)
 • Personál a specialisté oddělení Řízení lidských zdrojů, nákupu, obchodních oddělení, výroby, financí a jakosti
 • Koučové one to one, týmoví koučové
 • Projektoví manažeři
 • Kvalifikovaného manažera – odborníka s prokazatelnými výsledky a praxí
 • Kvalifikovaného specialistu – odborníka s prokazatelnými výsledky a praxí
 • Podporu a zázemí poradenské firmy
 • Využití know – how naší společnosti
 • Odbornou kapacitu manažera schopného dosáhnout zadaných cílů
 • Osobu nezávislou na vnitřních strukturách
 • Časovou flexibilitu
 • Efektivní vynaložení nákladů – platíte za dosažené výsledky
 • Zkušenosti z různých odvětví a projektů
 • Výrazně šetříme Vaše mzdové náklady
 • Dosažení definovaných cílů, dlouhodobě ovlivní efektivitu ve Vaší organizaci
 • Zajistíme proškolení a koučink Vašich zaměstnanců (Vašeho týmu)
 • Přineseme zkušenosti z celé řady oblastí podnikání (benchmarking)
 • Zaručíme úspěch implementovaných postupů
Pro více informací nás kontaktujte