Projektové řízení

Nabízíme řízení Vašich projektů, naším kvalifikovaným projektovým manažerem. Výhodou je nezatíženost projektového manažera denní operativou. Naši projektoví manažeři, mají zkušenosti jak s řízením jednotlivých projektů ve firmách, tak zkušenosti v řízení projektů jak v českém prostředí, tak i v prostředí multikulturálním.

V důsledku zkušeností se naši manažeři velmi rychle adaptují v nových podmínkách.

 • Prosazení i neobvyklých řešení
 • Možnost výchovy a koučinku projektových manažerů ve Vaší společnosti
 • Zaručené úspěšné vedení projektu s dosažením výsledků
 • Možnost využití manažerské kapacity se zázemím a podporou naší společnosti
 • Rychlejší přijetí změn, díky nezatížení firemní kulturou a vazbami
 • Poptávka služby zákazníkem
 • Jednání za účasti projektového manažera (konzultanta, obchodníka) naší společnosti
 • Definice požadavků zákazníkem
 • Definice měřitelných výstupů
 • Definice jednotlivých kroků
 • Definice pravomocí a odpovědností konzultantů, manažerů projektů, Interim manažera, které poskytujeme zákazníkovi
 • Kontaktní osoby zákazníka a naší společnosti jako dodavatele
 • Způsob komunikace
 • Způsob reportingu
 • Způsob navrhování případných změn
 • Způsob prezentace výsledků a výstupů z projektu
 • Plné moci v případě, že zákazníka zastupujeme navenek – komunikace s úřady a externími subjekty
 • Příprava a podpis smlouvy
 • Reporting průběžných výsledků dle harmonogramu práce (projektových milníků), informace zákazníka o případných rizicích, problémech, pokud se v projektu vyskytují
 • Administrace projektu
 • Převezmeme za Vás odpovědnost za projekt a veškeré operativní a administrativní činnosti s ním spojené
 • Garantujeme úspěšné zavedení navržených postupů do praxe a úspory, které z nich vyplývají
 • Garantujeme trvalé úspory vyplývající z navržených změn dle typu projektu až ve výši 40%
 • Garantujeme návratnost Vaší investice již v průběhu projektu
 • Poskytneme Vám kvalifikovaného Interim manažera (konzultanta, projektového manažera nebo týmového specialistu), který má dlouhodobé zkušenosti a prokazatelné výsledky v oblasti, která je mu svěřena
 • Získáte know–how, které převedeme systematickým tréninkem na Vaše zaměstnance
 • Jsme schopni dle dohody zajistit outsourcing činností tak, abyste nemuseli krátkodobě vyhledávat vlastní specialisty a po ukončení projektu je propouštět
 • Pomáháme Vám budovat pozici stabilního zaměstnavatele
 • Okamžitý přehled o stavu projektů
 • Zefektivnění implementace a realizace změn
 • Zlepšení povědomí o projektech a změnách u zaměstnanců až o 100%
 • Větší zainteresovanost zaměstnanců na projektech a změnách ve firmě
 • Zavedení systému kontroly a auditu
Pro více informací nás kontaktujte