Krizové řízení

Proč právě nás na krizové řízení?

Disponujeme osobnostními typy manažerů, kteří prokazatelně dosáhli a dosahují výsledků v období krize nebo nestability na trhu

V čem jsou naši manažeři jiní, v čem se liší?

Odpověď je jednoduchá. Jejich osobností.

  • Jsou schopni převzít plnou zodpovědnost za výsledek firmy (svěřeného útvaru).
  • Jsou schopni se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést plnou odpovědnost v neustále se měnících podmínkách a při velkém časovém omezení (práce pod tlakem).
  • Jsou schopni motivovat a řídit malé efektivní a průřezové týmy zaměstnanců, za které přebírají plnou odpovědnost.
  • Jsou schopni ve velmi krátké době provést analýzu a z ní navrhnout náhradní program, řešení, nápravná opatření.
  • Mají vynikající teoretické i praktické znalosti průřezově z řízení firem(obchod, ekonomika, výroba, logistika, kvalita, personalistika).
  • Jsou velmi výrazně orientovaní na výsledek a jeho dosažení v jakýchkoliv podmínkách.
Pro více informací nás kontaktujte