Štíhlá výroba

V oblasti štíhlé výroby nabízíme firmám řešení projektů, které jim pomáhají zvýšit konkurenceschopnost na současném globálním trhu. Principy štíhlé výroby jsme schopni převést dle modelu TOYOTA, jako ucelený cyklus v rámci celé firmy. Jsme přesvědčeni, že tato filosofie pomáhá k využití synergických efektů a dosažení výsledků.

V našich projektech vycházíme z principů „Lean production“ (štíhlá výroba, štíhlá firma). Znamená to, že se snažíme eliminovat nebo minimalizovat veškeré činnosti, které nesouvisí s tvorbou hodnoty pro zákazníka.

Projekty, které implementujeme Vám, zákazníkům, vychází z propojení :

Produktivita – Inovace – Minimalizace nákladů podpůrných činností nesouvisejících s tvorbou hodnoty

Našim hlavním cílem a také službou, kterou Vám nabízíme, je zavést ve společnostech principy neustálého zlepšování jako součást jejich běžného fungování a tím zvýšit výkonnost podniku.

Výkonnost Vaší společnosti se dá zvýšit vývojem nových produktů, zvyšováním produktivity, ale také neustálým zlepšováním na všech úrovních Vaší společnosti.

Je to způsob dosažení dlouhodobě udržitelných výsledků.

Prorůstovou orientaci firmy, která vede ke konkurenceschopnosti na globálním trhu

Nastavení tzv. štíhlé firmy

Zvýšení produktivity ve všech oblastech

Minimalizaci nákladů podpůrných činností

Snížení nákladů v důsledku nastavení nástrojů štíhlé výroby (na klíč Vaší společnosti)

Snížení nákladů při realizaci změn tzv. připravenosti na změny

Vyškolené zaměstnance

Kvalifikované konzultanty, lektory, poradce, kteří jsou schopni pracovat jako konzultanti, vedoucí projektu, členové projektových týmů, Interim manažeři

Jak pracujeme?

Definujeme stav, v jakém se společnost nachází a s vedením (majiteli) definujeme požadavky a akční plán (y), na základě kterého budou změny implementovány

Akční plán zahrnuje i jednoznačné přínosy pro podnik, které změny přinesou.

V rámci auditu, řešíme společnost vždy jako celek, pokud není zadání zákazníka jiné.

Abychom našli odpověď, kde jsou úzká místa Vaší společnosti hodnotíme procesy, strukturu, ekonomiku atd. Cílem je objektivní pohled na firmu. Zpravidla se každý člen vedení dívá na problematické věci ve firmě trochu jinak.

Změny realizujeme v několika směrech:

Projektový tým – na každý vytipovaný projekt je vytvořen projektový tým, který má stanovený měřitelný cíl. Naše společnost dodá projektového manažera nebo členy projektového týmu. Při realizaci projektu vycházíme z metodiky DMAIC. Délka projektů se zpravidla pohybuje v rozmezí 6 – 12 měsíců, dle výsledku auditů a dohody s Vámi.

Koučink – realizujeme koučink Vašich zaměstnanců, kteří pak dále budou řídit projekty, týmy, změny. Každý koučink má nastavený měřitelný výsledek

Akční změny – realizujeme je zpravidla formou workshopů a diskusí zaměstnanců a našich konzultantů. Tato metodika umožňuje realizovat změny velmi rychle. Některé z nich již před realizaci workshopů. Workshopy zpravidla trvají do 1 pracovního týdne a jsou velmi intenzivní. Na konci workshopu se prezentuje reálný výsledek a přínos.

Vzdělávání a tréninky – v závislosti na dohodě se zákazníkem jsou veškeré aktivity podpořeny vzdělávání a tréninky (zpravidla na pracovištích). Při realizaci těchto tréninků vycházíme z vlastní metodiky, která je velmi cílená na praktické provedení veškerých aktivit přímo s trenérem. Využíváme rovněž vlastní metodiku učení se novým věcem.

Vyhodnocujeme přínos a dosažení výsledků v definovaných oblastech.

Měříme výkonnost společnosti (výkonnost procesu).

Ověřujeme nastavení systému neustálého zlepšování. Zpravidla definujeme nové cíle s vedením společnosti.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

    Reference Z+M Group
    Reference
    Optimalizace čalounické výroby ve společnosti ...
    Trénink na pracovišti