ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE VÝZVY

 • Plánovaný příjem žádostí: od 15. 3. 2019 do 15. 5. 2019.
 • Maximální délka projektů: 24 měsíců.
 • Alokace: 1,7 mld. Kč.
 • Výše projektu: 0,5 mil – 10 mil Kč.
 • Zjednodušené hodnocení bez externích hodnotitelů.

CÍLOVÉ SKUPINY

 • Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce

FINANCOVÁNÍ

 • Výše dotace pro podnikatelské subjekty dle režimu
  • de minimis: 85 % dotace, 15 % spolufinancování,
  • bloková výjimka:
   • Malé podniky 70 % dotace, 30 % spolufinancování,
   • Střední podniky 60 % dotace, 40 % spolufinancování.
   • Velké podniky 50 % dotace, 50 % spolufinancování.
 • Zjednodušené vykazování – princip jednotkových nákladů
  • proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob  (jednotka = „osobohodina“),
  • příjemce nezdůvodňuje výši nákladů – je předem dána,
  • proplácení na základě prezenčních listin a osvědčení o absolvování dokládající zaměření a délku kurzu.
 • Způsobilé náklady zahrnují
  • primárně cenu za vzdělávání,
  • případně refundaci mzdy ve vazbě na min. mzdu,
  • administrativní náklady na řízení projektu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
 • Vzdělávání v oblastech:
  • měkké a manažerské dovednosti,
  • obecné IT,
  • specializované IT,
  • jazykové vzdělávání,
  • účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • technické a jiné odborné vzdělávání,
  • interní lektoři.

Zvýšení adaptability starších pracovníků

 • podpora age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti, potenciál zaměstnanců).

Výzva bude oficiálně zveřejněna zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz

ZPRACOVÁNÍ DOTACE

V případě vašeho zájmu Vám zajistíme vypracování žádosti na dotaci školení.

Cenové podmínky Vám zašleme na vyžádání – kontaktujte nás na info@neuronconsulting.com

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]