Řešení problému

Řešení probému se týká poměrně značné skupiny společnosti a nazývá se „Problem solving.“

Ve skutečnosti existuje poměrně jednoduchý způsob řešení:

Při dobře nastaveném systému řešení problému se tedy zabýváte zpravidla vleklými problémy, které jsou nákladově významné. Při špatně nastaveném systému mohou být velmi nákladné i problémy na úrovni TIER1 a TIER 2.

Umíme nastavit systém řešení problému na pracovišti a tím zvýšit vaši efektivitu, produktivitu a celkovou výkonnost. Máme prokazatelné výsledky. Tento systém není zdaleka platný pouze pro automotive. Je využitelný v každém odvětví průmyslu. V rámci tréninku využíváme metodiku TWI.

Jak máte nastavenou metodiku Problem solving vy? Do nového nastavení pojďte s námi!