Postupně se vracíme do normálu. Nebo nám to aspoň v médiích říkají. 😊 Ale co je normál? Vidíte návrat do normálu jako v pohádce O Šípkové Růžence? Po 100 letech všichni pokračovali tam, kde před 100 lety usnuli. 🥀 A je to reálné? Nebo přece jen “normál” bude muset doznat změny?

A pokud nebudeme hledat příležitosti ke změně, a tyto implementovat, dopadneme přibližně jako na obrázku.

Jak všichni dobře víme, řízení změny je řízený proces přesunu, přechodu ze současného stavu a vize, k vizi nové, zpravidla dané změnami na trhu ke stavu budoucímu. Zahrnuje určitou míru přeměny, která může být vskutku bolestivá nebo je alespoň bolestivě vnímána zaměstnanci.

Většinou se chceme vrátit k normálu. Mohlo by to znamenat, že nemáme rádi změny. A proč to tak je?

Protože se řízení změny snadno „zvrtne“.  Změna zpravidla neprobíhá tak, jak si postup při změně vysníme. Geniální strategie jde do kytek jen zpravidla díky nezvládnutí řízení změny managementem. Vzrostou náklady, nastává zmatek a chaos, což vede ke ztrátě motivace a důvěry zaměstnanců ve změnu. Výsledkem je nárůst odporu vůči změnám.

Jenže změny jsou důležité – je to naše jediná jistota, jak udělat krok vpřed. Trh se stále mění a my chceme být jeho součástí.

A co je první varování, že skutečně potřebujete změnu? Nefunkční nebo neefektivní procesy ve firmě. Z dlouhodobého hlediska nelze fungovat ve společnosti, která neumí pracovat efektivně a synergicky.

A že nevíte jak na řízení změn? Od toho jsme tu my. Kontaktujte nás!