Co je a co není krizové řízení si poslechněte v našem krátkém videu. ☺️

A proč si vybrat naši společnost na krizové řízení ve firmách?

Disponujeme osobnostmi manažerů, kteří dosáhli a dosahují výsledky v krizových obdobích i v období nestabilních a měnících se  trhů

Čím se tito manažeři liší?

Liší se osobností

Jsou schopní a ochotní přijmout plnou osobní zodpovědnost za výsledky firmy (oddělení) v období krize nebo za nestabilních podmínek

Jsou schopní přijmout rozhodnutí a převzít plnou zodpovědnost za rozhodnutí při neustále se měnících podmínkách a pod velkým časovým tlakem

Na základě velmi rychle získané důvěry zaměstnanců jsou schopní aktivovat, motivovat a řídit malé efektivní průřezové týmy a přijmout plnou zodpovědnost za jejich řízení

Jsou schopní ve velmi krátké době analyzovat situaci a navrhnout náhradní program, řešení a přijmout nápravné kroky

Mají vynikající teoretické a praktické průřezové znalosti z různých oborů (obchod, ekonomika, výroba, logistika, kvalita, řízení lidských zdrojů)

Jsou velmi silně orientováni na výsledek a dosahování cílů v jakýchkoliv podmínkách