Online výuka, webináře, apod. a jejich využívání se ukazuje jako nutnost. Ale není to všechno. Jsou znalosti a dovednosti, které online nezískáme. Poslechněte si v příspěvku, co přinese trénink na pracovišti.